FarmWise

FarmWise is een tool de inzicht geeft in de arbeidsinzet binnen je organisatie. De resultaten worden helder weergegeven in periodieke rapportages, met als doel om samen met het team de organisatie te verbeteren. De diensten van FarmWise kunnen concreet worden onderverdeeld in twee hoofdcomponenten: 1. De software en 2. Rapportage.

Software

FarmWise biedt een online omgeving aan waar vanuit de ondernemer en eventuele leidinggevende(n) haar organisatie goed kunnen structureren. Naast het bijhouden van uitgevoerde handelingen per medewerker is de tool ook ingericht om een gestructureerde planning op te zetten voor je bedrijf. Medewerkers kunnen vervolgens overzichtelijk werken via persoonlijke dag- en weekplanningen. Uitgevoerde handelingen worden geregistreerd en overzicht wordt gerecreëerd. Verder biedt de online omgeving ook tal van andere mogelijkheden. Zoals het adequaat registreren van (toekomstig) verlof, inzicht in documenten en kunnen ‘incidentele’ to-do lijsten gemaakt worden voor werkzaamheden die sporadisch voorkomen, maar niet vergeten mogen worden.

Rapportage

Inzicht en overzicht voor medewerkers:
Iedere medewerker ontvangt op maat gemaakte rapportages, afhankelijk van hun rol (medewerker, leidinggevende, eigenaar) binnen de organisatie. Deze rapportages bieden inzicht in zaken zoals gewerkte uren, verlof en uitgevoerde taken.

Inzicht en overzicht voor leidinggevenden:
Leidinggevenden ontvangen specifieke rapportages met betrekking tot de locaties of medewerkers waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Inzicht en overzicht voor het management:
Het management wordt voorzien van accurate managementinformatie, zoals het totale aantal gewerkte uren per locatie, per diersoort, per thema (bijv. diergezondheid, voeding, hygiëne), en per handeling (dekken, behandelen biggen, schoonspuiten, etc.) .

FarmWise biedt deze rapportages periodiek aan richting de gebruikers. Daarnaast is het altijd mogelijk om samen met FarmWise te kijken naar andere rapportages die bedrijfsspecifiek gewenst zijn.

Onze bedrijven

FarmWise is onderdeel van FIERS Groep. FIERS Groep verzorgt een fullservice dienstverlening voor mkb- en agro bedrijven. Van Lierop Adviseurs en Accountants, FarmWise, FinK, FarmAdvies en FIERS Academy hebben samen alle kennis en kunde onder één dak in Deurne. Afhankelijk van het vraagstuk dat jij als ondernemer hebt, faciliteren wij de benodigde diensten op het gebied van finance en HR. Het voordeel hiervan is dat je slechts bij één partij hoeft aan te kloppen. FIERS Groep ‘verbindt om te verbeteren’!

Meer weten over de bedrijven binnen FIERS Groep? Klik op het logo in de cirkel om naar de website van het bedrijf te gaan of ga naar www.fiersgroep.nl.

Onze kernwaarden

Iedere medewerker van FIERS Groep draagt onze kernwaarden uit.
De vier kernwaarden zijn verbinden, praktisch, betrokken en professioneel.

Hieronder lichten we de kernwaarden kort toe:

  • Verbinden – mensen samenbrengen voor optimalisatie.
  • Praktisch – geen theoretische benadering, maar vooral lekker toepasbaar.
  • Betrokken – we weten wat er speelt.
  • Professioneel – we hebben de kennis en kunde in huis.

Kun jij je hiermee associëren?

Onze totaal dienstverlening

Jij als ondernemer staat bij ons centraal. Op basis van jouw behoeften ondersteunen wij jou bij een optimale bedrijfsvoering. Jouw wensen en ambities zijn leidend, en daar passen wij onze dienstverlening op aan, niet andersom! Door de full-service gedachte van FIERS GROEP kunnen wij vanuit meerdere invalshoeken de juiste professionals inschakelen en deze aan jouw organisatie verbinden.