Hoe ga je van start met FarmWise?

  1. We gaan een samenwerkingsovereenkomst aan.
  2. FarmWise introduceert de tool aan jouw personeel met een presentatie op locatie. We begrijpen dat verandering soms weerstand kan oproepen. Daarom zal tijdens de FarmWise-adviseur dit proces zorgvuldig begeleiden door draagvlak binnen het team te creëren.
  3. FarmWise implementeert de software binnen jouw bedrijf. Alle medewerkers krijgen instructies en begeleiding gedurende de opstartfase van het werken met FarmWise. Daarnaast wordt in samenwerking met de leidinggevende(n) een planning opgesteld waardoor elke medewerker een persoonlijk overzicht heeft van zijn dagelijkse werkzaamheden en eenvoudig kan registreren.  De registraties worden idealiter in elke pauze en aan het eind van iedere werkdag door de medewerkers ingevoerd op hun eigen mobiele telefoon. Dit duurt ongeveer 5 minuten per medewerker per dag.
  4. Elke medewerker ontvangt periodiek persoonlijke rapportages, waarin de individuele prestaties en gewerkte uren gedetailleerd worden weergegeven. Daarnaast ontvangen leidinggevenden en het management overkoepelende bedrijfsrapportages, die bijvoorbeeld inzicht bieden in de totaal gewerkte uren per stal of per locatie.

Meer inzicht in de arbeidsinzet binnen jouw organisatie? Ik help je er graag bij!

Jelle Nijenhuis

Business Developer

0493698907 Of neem contact met me op